MUSC · La música en las sociedades contemporáneas

  • català
  • español
  • english

PublicacionesCol·loquis del flabiol

Col·loquis del flabiol 2008
Arbúcies, edicions de l'Ajuntament, 2009

Jaume Aiats

Notícia de les flautes del «Baile de pastores» de l’illa de La Palma (Canàries)

 

 

 

 

MUSC · Univeristat Autonòma de Barcelona · Campus de la UAB · Edifici B · Departament d’Art i de Musicologia · 08193 Cerdanyola del Vallès (Bellaterra)

Líneas de investigación · Miembros · Actividades ·