MUSC · La música en las sociedades contemporáneas

  • català
  • español
  • english

PublicacionesCol·loquis del flabiol

Col·loquis del flabiol 2004
Arbúcies, edicions de l'Ajuntament, 2005

Josep Crivillé, Ramon Vilar

L’enregistrament d’en Roviretes dins el Programa de Recerca de la Música Instrumental a la Fonoteca de Música Tradicional Catalana (FMTC).

 

 

 

 

MUSC · Univeristat Autonòma de Barcelona · Campus de la UAB · Edifici B · Departament d’Art i de Musicologia · 08193 Cerdanyola del Vallès (Bellaterra)

Líneas de investigación · Miembros · Actividades ·