MUSC · Music in contemporary societies

  • català
  • español
  • english

PublicationsCol·loquis del flabiol

Col·loquis del flabiol 2010 Arbúcies, edicions de l'Ajuntament, 2011

Col·loquis del flabiol 2010

Edited by: Comissió de la Festa del Flabiol d'Arbúcies
© by the authors
Cover: Steve Rowley: "Arbúcies Kids"

 

MUSC · Univeristat Autonòma de Barcelona · Campus de la UAB · Edifici B · Departament d’Art i de Musicologia · 08193 Cerdanyola del Vallès (Bellaterra)

Lines of research · Members · Activities ·