MUSC · Music in contemporary societies

  • català
  • español
  • english

Publications

Col·loquis del flabiol

 

 

MUSC · Univeristat Autonòma de Barcelona · Campus de la UAB · Edifici B · Departament d’Art i de Musicologia · 08193 Cerdanyola del Vallès (Bellaterra)

Lines of research · Members · Activities ·