MUSC · Music in contemporary societies

  • català
  • español
  • english

PublicationsCol·loquis del flabiol

Col·loquis del flabiol 2008
Arbúcies, edicions de l'Ajuntament, 2009

Rafel Mitjans, Teresa Soler Llobet

La Orquesta estuvo acertadísima. Els flabiolaires en els materials folklòrics del Fons Balvey del Museu-Arxiu Tomàs Balvey de Cardedeu

 

 

 

 

MUSC · Univeristat Autonòma de Barcelona · Campus de la UAB · Edifici B · Departament d’Art i de Musicologia · 08193 Cerdanyola del Vallès (Bellaterra)

Lines of research · Members · Activities ·