MUSC · La música en les societats contemporànies

  • català
  • español
  • english

PublicacionsCol·loquis del flabiol

Col·loquis del flabiol 2010 Arbúcies, edicions de l'Ajuntament, 2011

Col·loquis del flabiol 2010

Edició a cura de la Comissió de la Festa del Flabiol d'Arbúcies
© dels autors
Coberta: Steve Rowley: "Arbúcies Kids"

 

MUSC · Univeristat Autonòma de Barcelona · Campus de la UAB · Edifici B · Departament d’Art i de Musicologia · 08193 Cerdanyola del Vallès (Bellaterra)

Línies de recerca · Membres · Activitats ·