MUSC · La música en les societats contemporànies

 • català
 • español
 • english

PublicacionsCol·loquis del flabiol

Col·loquis del flabiol 2007 Arbúcies, edicions de l'Ajuntament, 2008

Col·loquis del flabiol 2007

Edició a cura de la Comissió de la Festa del Flabiol d'Arbúcies
© dels autors
Coberta: Steve Rowley: "Óscar Duarte"

Col·loquis del flabiol 2007
Arbúcies, edicions de l'Ajuntament, 2008

Rafel Mitjans, Edmon Ribatallada, Teresa Soler Llobet

 • Amadeu Ferrer, un flabiolaire sorpresa

  Amadeu Ferrer (1899- 1978) fou deixeble i company de Pau Orpí Matador, amb qui tocà abans i després d’anar a viure a Arbúcies el 1923. La seva t...
  continuar llegint

Montserrat Castellví, Rafel Mitjans, Teresa Soler Llobet

 • El flabiolaire Pau Orpí a Sant Salvador. Una història esparreguerina

  Una documentació gràfica inusual porta els autors a recuperar la memòria d’una peregrinació esparreguerina singular, acompanyada durant molts an...
  continuar llegint

Elena León Manresa

 • Flautes a Bogotà

  Presentació de les gaitas costeñas de la costa atlàntica colombiana, en la seva adaptació i transformació a la ciutat de Bogotà de la mà d’im...
  continuar llegint

Óscar Duarte Canuto

 • La gaita hurdana

  L’autor és un intèrpret extraordinari de gaita y tamboril, format en la tradició oral de Las Hurdes. Des d’aquest coneixement privilegiat, en d...
  continuar llegint

 

 

 

MUSC · Univeristat Autonòma de Barcelona · Campus de la UAB · Edifici B · Departament d’Art i de Musicologia · 08193 Cerdanyola del Vallès (Bellaterra)

Línies de recerca · Membres · Activitats ·