MUSC · La música en les societats contemporànies

 • català
 • español
 • english

PublicacionsCol·loquis del flabiol

Col·loquis del flabiol 2003 Arbúcies, edicions de l'Ajuntament, 2004

Col·loquis del flabiol 2003

Edició a cura de la Comissió de la Festa del Flabiol d'Arbúcies
© dels autors
Coberta: "Tamborilero charro: Agustín García Hernández". A partir d'una fotografia de Phil Day.

Col·loquis del flabiol 2003
Arbúcies, edicions de l'Ajuntament, 2004

Jordi León Royo

 • Presentació del Mètode bàsic per a l’estudi del flabiol i tamborí

  L’autor, de perllongada dedicació a l’ensenyament acadèmic del flabiol, explica la gènesi d’aquest Mètode, i destaca la voluntat d’abastar...
  continuar llegint

Jaume Aiats, Santiago Pereira, Marc Riera

 • Com ho devien fer per tocar junts violí i flabiol en tonalitats còmodes

  El relat d’un experiència reeixida d’acoblament de violí i flabiol sec serveix als autors per defensar que hi ha moltes combinacions instrumenta...
  continuar llegint

Cristina Boixaderas, Pau Orriols i Ramon

J. Agustín García Hernández

 • El tamborilero charro y su «al rodil»

  Detallada presentació de la gaita de Salamanca, del seu continu repertoris-ocasions, i de la condició i vigència dels seus intèrprets, els tambori...
  continuar llegint

 

 

 

MUSC · Univeristat Autonòma de Barcelona · Campus de la UAB · Edifici B · Departament d’Art i de Musicologia · 08193 Cerdanyola del Vallès (Bellaterra)

Línies de recerca · Membres · Activitats ·