MUSC · La música en les societats contemporànies

  • català
  • español
  • english

Publicacions

Ramon Redorta Vila

Articles

 

 

Ramon Redorta Vila
  • El flabiol a dues mans


    continuar llegint

    Publicat a: Col·loquis del flabiol 2006

 

Ramon Redorta Vila

 

 

 

MUSC · Univeristat Autonòma de Barcelona · Campus de la UAB · Edifici B · Departament d’Art i de Musicologia · 08193 Cerdanyola del Vallès (Bellaterra)

Línies de recerca · Membres · Activitats ·