MUSC · La música en les societats contemporànies

  • català
  • español
  • english

Publicacions

Elena León Manresa

Articles

 

 

Elena León Manresa
  • Flautes a Bogotà

    Presentació de les gaitas costeñas de la costa atlàntica colombiana, en la seva adaptació i transformació a la ciutat de Bogotà de la mà d’im...
    continuar llegint

    Publicat a: Col·loquis del flabiol 2007

 

 

 

MUSC · Univeristat Autonòma de Barcelona · Campus de la UAB · Edifici B · Departament d’Art i de Musicologia · 08193 Cerdanyola del Vallès (Bellaterra)

Línies de recerca · Membres · Activitats ·