MUSC · La música en les societats contemporànies

  • català
  • español
  • english

Publicacions

José-Manuel Castellano Márquez

Articles

 

 

José-Manuel Castellano Márquez
  • La flauta y el tamboril rociero. Aproximación histórica, musical y humana

    Representant qualificat de l’actual generació de joves intèrprets de la la flauta rociera, l’autor fa una detallada presentació de l’instrume...
    continuar llegint

    Publicat a: Col·loquis del flabiol 2006

 

 

 

MUSC · Univeristat Autonòma de Barcelona · Campus de la UAB · Edifici B · Departament d’Art i de Musicologia · 08193 Cerdanyola del Vallès (Bellaterra)

Línies de recerca · Membres · Activitats ·