MUSC · La música en les societats contemporànies

  • català
  • español
  • english

Publicacions

David Audenis Alonso

Articles

 

 

David Audenis Alonso, Rafael Baena Lopera

 

 

 

MUSC · Univeristat Autonòma de Barcelona · Campus de la UAB · Edifici B · Departament d’Art i de Musicologia · 08193 Cerdanyola del Vallès (Bellaterra)

Línies de recerca · Membres · Activitats ·