MUSC · La música en les societats contemporànies

  • català
  • español
  • english

PublicacionsCol·loquis del flabiol

Col·loquis del flabiol 2005
Arbúcies, edicions de l'Ajuntament, 2006

Iris Gayete Acero, Teresa Soler Llobet

Un recull d’enregistraments de flauta-i-tambor

El que inicialment era la preparació d’una mostra d’enregistraments de flautes-amb-tambor del món derivà en una exploració de la vigència d’aquests instruments en les diferents tradicions i de llur molt desigual presència en els enregistraments sonors accessibles al públic.

 

 

 

 

MUSC · Univeristat Autonòma de Barcelona · Campus de la UAB · Edifici B · Departament d’Art i de Musicologia · 08193 Cerdanyola del Vallès (Bellaterra)

Línies de recerca · Membres · Activitats ·