MUSC · La música en les societats contemporànies

  • català
  • español
  • english

PublicacionsCol·loquis del flabiol

Col·loquis del flabiol 2002
Arbúcies, edicions de l'Ajuntament, 2003

Diversos autors

Taula rodona-debat sobre la transmissió de l’ofici de flabiolaire al segle XXI

La majoria dels més significats responsables de l’ensenyament del fla biol debaten el tema. Llurs diferents aportacions configuren un recull imprescindible per a la comprensió del moment actual del flabiol.

 

 

 

 

MUSC · Univeristat Autonòma de Barcelona · Campus de la UAB · Edifici B · Departament d’Art i de Musicologia · 08193 Cerdanyola del Vallès (Bellaterra)

Línies de recerca · Membres · Activitats ·