MUSC · La música en les societats contemporànies

  • català
  • español
  • english

PublicacionsCol·loquis del flabiol

Col·loquis del flabiol 2000-2001
Arbúcies, edicions de l'Ajuntament, 2001

Josep-Manuel Rueda Torres

Música tradicional i museus: l’exemple del flabiol

Comentari d’objectes, documents i línies de treball del Museu Etnològic del Montseny-La Gabella amb relació al flabiol i als flabiolaires.

 

 

 

 

MUSC · Univeristat Autonòma de Barcelona · Campus de la UAB · Edifici B · Departament d’Art i de Musicologia · 08193 Cerdanyola del Vallès (Bellaterra)

Línies de recerca · Membres · Activitats ·