MUSC · La música en les societats contemporànies

  • català
  • español
  • english

PublicacionsCol·loquis del flabiol

Col·loquis del flabiol 2004
Arbúcies, edicions de l'Ajuntament, 2005

David Audenis Alonso, Rafael Baena Lopera

Les flautes de Pan centreandines

Recull exhaustiu de les nombroses flautes de Pan de la zona, amb atenció especial a les que, com la majoria dels siku, són generalment tocades a l’ensems que un tambor pel mateix intèrpret.

 

 

 

 

MUSC · Univeristat Autonòma de Barcelona · Campus de la UAB · Edifici B · Departament d’Art i de Musicologia · 08193 Cerdanyola del Vallès (Bellaterra)

Línies de recerca · Membres · Activitats ·