MUSC · La música en les societats contemporànies

  • català
  • español
  • english

PublicacionsCol·loquis del flabiol

Col·loquis del flabiol 2006
Arbúcies, edicions de l'Ajuntament, 2007

José-Manuel Castellano Márquez

La flauta y el tamboril rociero. Aproximación histórica, musical y humana

Representant qualificat de l’actual generació de joves intèrprets de la la flauta rociera, l’autor fa una detallada presentació de l’instrument i de la seva circumstància en els nostres dies. Naturalment, descriu el paper del tamborilero en la Romería del Rocío, l’esdeveniment que ha estat i és determinant per al manteniment i l’expansió d’aquesta pràctica instrumental; però ens informa igualment de la presència de tamborileros en moltes altres romerías, i de l’existència de diferents estils interpretatius.

 

 

 

 

MUSC · Univeristat Autonòma de Barcelona · Campus de la UAB · Edifici B · Departament d’Art i de Musicologia · 08193 Cerdanyola del Vallès (Bellaterra)

Línies de recerca · Membres · Activitats ·