MUSC · La música en les societats contemporànies

  • català
  • español
  • english

PublicacionsCol·loquis del flabiol

Col·loquis del flabiol 2004
Arbúcies, edicions de l'Ajuntament, 2005

Cesc Sans Bonet

La cornamusa i el flabiol i tamborino a Catalunya. Breu ressenya històrica

L’autor passa revista d’una sèrie de documents i publicacions esparsos, detenint-se especialment en el cas del Ton de Begues.

 

 

 

 

MUSC · Univeristat Autonòma de Barcelona · Campus de la UAB · Edifici B · Departament d’Art i de Musicologia · 08193 Cerdanyola del Vallès (Bellaterra)

Línies de recerca · Membres · Activitats ·