MUSC · La música en les societats contemporànies

  • català
  • español
  • english

PublicacionsCol·loquis del flabiol

Col·loquis del flabiol 2004
Arbúcies, edicions de l'Ajuntament, 2005

Josep Crivillé, Ramon Vilar

L’enregistrament d’en Roviretes dins el Programa de Recerca de la Música Instrumental a la Fonoteca de Música Tradicional Catalana (FMTC).
Apunts a la presentació del CD El flabiolaire Josep Verdaguer i Portet, «Roviretes», a la XX Festa del Flabiol d’Arbúcies (30 d’octubre de 2004)

La presentació d’aquest CD vehicula l’explicació sobre els treballs de la Fonoteca i de la importàcia que concedeix a la preservació de les interpretacions com les d’aquest flabiolaire. Completada amb un apèndix de les actuacions de la Fonoteca dedicades a la música instrumental.

 

 

 

 

MUSC · Univeristat Autonòma de Barcelona · Campus de la UAB · Edifici B · Departament d’Art i de Musicologia · 08193 Cerdanyola del Vallès (Bellaterra)

Línies de recerca · Membres · Activitats ·