MUSC · La música en les societats contemporànies

  • català
  • español
  • english

PublicacionsArticles

Jornades de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans a Sitges
Homenatge a Josep Roca-Pons (14 i 15 de maig de 2010)

August Bover i Font, Francesc Cortès i Mir

Garraf, drama líric de Ramon Picó i Campamar i Josep Garcia Robles

 

 

 

 

MUSC · Univeristat Autonòma de Barcelona · Campus de la UAB · Edifici B · Departament d’Art i de Musicologia · 08193 Cerdanyola del Vallès (Bellaterra)

Línies de recerca · Membres · Activitats ·