MUSC · La música en les societats contemporànies

  • català
  • español
  • english

PublicacionsCol·loquis del flabiol

Col·loquis del flabiol 2002
Arbúcies, edicions de l'Ajuntament, 2003

Antònia-Maria Sureda

Es Carter Vell de Santa Eugènia, fobiols i xeremies

El cas del flabioler, xeremier i constructor Toni Bibiloni (n. 1920), com a exemple de la relació entre el fet musical i les persones i el context social que el fan possible.

 

 

 

 

MUSC · Univeristat Autonòma de Barcelona · Campus de la UAB · Edifici B · Departament d’Art i de Musicologia · 08193 Cerdanyola del Vallès (Bellaterra)

Línies de recerca · Membres · Activitats ·