MUSC · La música en les societats contemporànies

  • català
  • español
  • english

PublicacionsCol·loquis del flabiol

Col·loquis del flabiol 2000-2001
Arbúcies, edicions de l'Ajuntament, 2001

Jaume Aiats, Gianni Ginesi

Els forbiols i altres instruments de canya de tradició popular al Baix Ter

Part d’un treball de camp molt més ampli sobre «Les músiques del Baix Ter i el Montgrí», que ha aplegat nombroses tipologies d’objectes sonors de vent i fets amb canya. Els autors insisteixen en les circumstàncies d’ús i de transmissió.

 

 

 

 

MUSC · Univeristat Autonòma de Barcelona · Campus de la UAB · Edifici B · Departament d’Art i de Musicologia · 08193 Cerdanyola del Vallès (Bellaterra)

Línies de recerca · Membres · Activitats ·