MUSC · La música en les societats contemporànies

  • català
  • español
  • english

PublicacionsCol·loquis del flabiol

Col·loquis del flabiol 2007
Arbúcies, edicions de l'Ajuntament, 2008

Montserrat Castellví, Rafel Mitjans, Teresa Soler Llobet

El flabiolaire Pau Orpí a Sant Salvador. Una història esparreguerina

Una documentació gràfica inusual porta els autors a recuperar la memòria d’una peregrinació esparreguerina singular, acompanyada durant molts anys per Pau Orpí Matador. El treball exposa l’important paper que hi tenia el flabiolaire, i proporciona un model aplicable a situacions semblants que es coneixen de manera més fragmentària.

 

 

 

 

MUSC · Univeristat Autonòma de Barcelona · Campus de la UAB · Edifici B · Departament d’Art i de Musicologia · 08193 Cerdanyola del Vallès (Bellaterra)

Línies de recerca · Membres · Activitats ·