MUSC · La música en les societats contemporànies

  • català
  • español
  • english

PublicacionsCol·loquis del flabiol

Col·loquis del flabiol 2005
Arbúcies, edicions de l'Ajuntament, 2006

Jesús Salius

El flabiol a Sant Pere de Riudebitlles

L’autor recull notícies de les quatre darreres generacions de flabiolaires de la localitat, i descriu el paper del flabiol en la societat riudebitllenca al llarg del segle xx. És un bon exemple del confinament de l’instrument a certs àmbits privats i a una sola pràctica pública, l’acompanyament del ball de bastons.

 

 

 

 

MUSC · Univeristat Autonòma de Barcelona · Campus de la UAB · Edifici B · Departament d’Art i de Musicologia · 08193 Cerdanyola del Vallès (Bellaterra)

Línies de recerca · Membres · Activitats ·