MUSC · La música en les societats contemporànies

  • català
  • español
  • english

PublicacionsCol·loquis del flabiol

Col·loquis del flabiol 2003
Arbúcies, edicions de l'Ajuntament, 2004

Jaume Aiats, Santiago Pereira, Marc Riera

Com ho devien fer per tocar junts violí i flabiol en tonalitats còmodes

El relat d’un experiència reeixida d’acoblament de violí i flabiol sec serveix als autors per defensar que hi ha moltes combinacions instrumentals per explorar, i que aquestes obririen nous terrenys musicals per al flabiol.

 

 

 

 

MUSC · Univeristat Autonòma de Barcelona · Campus de la UAB · Edifici B · Departament d’Art i de Musicologia · 08193 Cerdanyola del Vallès (Bellaterra)

Línies de recerca · Membres · Activitats ·