MUSC · La música en les societats contemporànies

  • català
  • español
  • english

PublicacionsCol·loquis del flabiol

Col·loquis del flabiol 2002
Arbúcies, edicions de l'Ajuntament, 2003

Ángel Vergara Miravete

Chiflo y salterio

Resum de l’estat actual dels coneixements sobre la persistència a l’Alt Aragó de la flauta de tres forats, chiflo, i del tamborí de cordes que l’acompanya, salterio, així com del notable ressorgiment que ha conegut en els darrers anys.

 

 

 

 

MUSC · Univeristat Autonòma de Barcelona · Campus de la UAB · Edifici B · Departament d’Art i de Musicologia · 08193 Cerdanyola del Vallès (Bellaterra)

Línies de recerca · Membres · Activitats ·