MUSC · La música en les societats contemporànies

  • català
  • español
  • english

Músiques de reproducció tecnològica

Rotlles de pianola de Mas Roger (2010)

Després de localitzar 2.014 rotlles de pianola a l'interior del mas Roger de Cabacés (Priorat), una antiga propietat de la família Vidal Llecha, s’ha procedit a inventariar tot el fons i a digitalitzar una part d’aquest important arxiu sonor. S’ha pogut determinar que prové d'una mateixa col·lecció recopilada entre el 1910 i el 1936 i que inclou originals enregistrats per autors de renom, com ara Granados i Strauss. La localització dels rotlles en dues sales específiques per a l'activitat musical amb vistes al Montsant, juntament amb els gustos personals d'una família benestant reflecteix el concepte romàntic, propi del model burgès, de gaudir de la vida, el paisatge i la música.

Investigadors

Investigador principal

 

dalt de la pàgina

Contacte

Per qualsevol consulta, podeu contactar amb els investigadors principals del projecte a l'adreça info@musc.cat o bé mitjançant el següent formulari:

 

 

MUSC · Univeristat Autonòma de Barcelona · Campus de la UAB · Edifici B · Departament d’Art i de Musicologia · 08193 Cerdanyola del Vallès (Bellaterra)

Línies de recerca · Membres · Activitats ·