MUSC · La música en les societats contemporànies

  • català
  • español
  • english

Músics en la societat de l’espectacle

Les músiques a la revolució, guerra i repressió (1936-1950) (2007-2009)

El projecte ha analitzat el paper de la música durant la guerra civil i la primera postguerra. No ha pretés ser una miscel·lània de cançons i himnes, ben al contrari. Ha narrat el període bèl·lic i les seves conseqüències des d’un punt de vista totalment innovador i diferent, descrivint unes vivències personals, uns testimonis i uns fets polítics, socials i culturals a partir de l’activitat musical d’aquells anys. S’hi va resseguir, per exemple, la història de capellans que van ser salvats pels mateixos de la FAI per haver estat mestres de música dels milicians, el periple de músics republicans que van canviar de camisa després de la victòria de Franco, la creació d’orfeons dins de camps de concentració o la indignació de les cabareteres quan amb les col·lectivitzacions van passar a cobrar el mateix que taquilleres i cambrers. També es va reservar un espai, evidentment, per parlar de la situació i la posició, durant la guerra civil, de noms il·lustres de la música catalana, com Pau Casals, Eduard Toldrà o Joan i Ricard Lamote de Grignon. En definitiva, el projecte no analitzà la música en abstracte, sinó des del punt de vista de les persones que hi havia darrere uns himnes, unes cançons o unes proclames. Uns testimonis orals i una extensa documentació inèdita que ens expliquen des d’un altre prisma de quina manera es va anar trenant la història d’aquell període tan difícil i complex.





Investigadors

Investigador principal

 

Investigadors

 

Col·laboradors
  • Laura Gené Hijos
  • Núria Medrano Torres
dalt de la pàgina

Contacte

Per qualsevol consulta, podeu contactar amb els investigadors principals del projecte a l'adreça info@musc.cat o bé mitjançant el següent formulari:

 

 

MUSC · Univeristat Autonòma de Barcelona · Campus de la UAB · Edifici B · Departament d’Art i de Musicologia · 08193 Cerdanyola del Vallès (Bellaterra)

Línies de recerca · Membres · Activitats ·