MUSC · La música en les societats contemporànies

  • català
  • español
  • english

Músics en la societat de l’espectacle

La música lírica y la canción en España entre 1881 y 1906 (2002-2004)

El projecte va abastar la investigació de la música lírica espanyola i de la cançó en el lapse de temps comprès entre 1881 i 1906. Va relacionar estèticament tots dos gèneres a partir de la recepció, la difusió i la comparació dels diferents models, tant els més repertoriats com aquells que foren referencials en el vessant de la composició. Entorn de la producció d’òpera i de sarsuela es proposà un estudi global sobre les partitures manuscrites i sobre la recepció de la música. Un aspecte destacat del projecte va consistir en l’anàlisi de les inferències literàries i musicals de forma interdisciplinària.

Investigadors

dalt de la pàgina

Contacte

Per qualsevol consulta, podeu contactar amb els investigadors principals del projecte a l'adreça info@musc.cat o bé mitjançant el següent formulari:

 

 

MUSC · Univeristat Autonòma de Barcelona · Campus de la UAB · Edifici B · Departament d’Art i de Musicologia · 08193 Cerdanyola del Vallès (Bellaterra)

Línies de recerca · Membres · Activitats ·