MUSC · La música en les societats contemporànies

  • català
  • español
  • english

Cants orals de la Mediterrània

Faux-Bourdon, Improvisation et Contrepoint mental (FABRICA) (2009-2011)

El projecte FABRICA porta a terme una recerca metòdica i sistemàtica sobre les pràctiques polifòniques del cant religiós a Europa occidental, des de l’aparició dels primers fabordons i tractats de cant escrits en llibres del segle XV fins als darrers testimonis orals d’aquesta tradició a mitjans segle XX. El projecte s’interessa, en conjunt, per les modalitats de creació i de transmissió de les polifonies improvisades, i inclou també els repertoris i les pràctiques d’interpretació situats fora dels limits cronològics i geogràfics que marquen els seu camp d’acció.

Investigadors

Investigadors

 

Col·laboradors
  • Amàlia Atmetlló Folguera
  • Ester Garcia Llop
dalt de la pàgina

Informació relacionada

dalt de la pàgina

Contacte

Per qualsevol consulta, podeu contactar amb els investigadors principals del projecte a l'adreça info@musc.cat o bé mitjançant el següent formulari:

 

 

MUSC · Univeristat Autonòma de Barcelona · Campus de la UAB · Edifici B · Departament d’Art i de Musicologia · 08193 Cerdanyola del Vallès (Bellaterra)

Línies de recerca · Membres · Activitats ·