MUSC · La música en les societats contemporànies

  • català
  • español
  • english

Membres · Membres propis

foto de María Encina Cortizo Rodríguez

María Encina Cortizo Rodríguez

adreça electrònica ecortizo@uniovi.es

Currículum

dalt de la pàgina

 

 

MUSC · Univeristat Autonòma de Barcelona · Campus de la UAB · Edifici B · Departament d’Art i de Musicologia · 08193 Cerdanyola del Vallès (Bellaterra)

Línies de recerca · Membres · Activitats ·