MUSC · La música en les societats contemporànies

 • català
 • español
 • english

Membres · Coordinador

foto de Francesc Cortès i Mir

Francesc Cortès i Mir

adreça electrònica francesc.cortes@uab.cat

adreça Despatx B7b/121

Campus de la UAB
Edifici B - Departament d'Art i de Musicologia
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Barcelona

telèfon 93 581 26 19

 

Currículum

Formació acadèmica
 • Grau Superior de Composició i instrumentació
  Conservatori Professional de Badalona (1994)
 • Doctorat en Filosofia i Lletres, secció Art
  Universitat Autònoma de Barcelona (1994)
 • Grau Superior de Direcció d'orquestra
  Conservatori Suprior del Liceu (1991)
 • Grau Superior de Direcció Coral
  Conservatori Superior Municipal de Barcelona (1990)
 • Grau Superior de Piano
  Conservatori Municipal de Badalona (1989)
 • Llicenciat en Geografia i Història
  Universidad Nacional de Educación a Distancia (1988)
Experiència docent
 • Professor d'Història de la música del segle XX
  Escola Superior de Música de Catalunya (2001 fins l'actualitat)
 • Professor d'Història de la música dels segles XIX i XX
  Universitat Autònoma de Barcelona (1998 fins l'actualitat)
 • Professor d'Història de l'Òpera
  Universitat Autònoma de Barcelona (1998 fins l'actualitat)
 • Professor d'Anàlisi Musical
  Universitat Autònoma de Barcelona (1998 fins l'actualitat)
Conferències, congressos, cursos
 • La romanza operística sobre las teclas del piano: diálogos entre España, Francia e Italia. Congrés Francia y España: relaciones e influencias en el piano romántico y nacionalista español
  Avilés (2010)
 • Torniamo all'antico e sarà un progresso: el món clàssic en la renovació de l'òpera a finals del segle XIX. Congrés La música en el món antic, i el món antic ne la música
  Barcelona (2010)
 • Garraf, drama líric de Ramon Picó i Campamar, i Josep Garcia Robles. Jornades de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Homenatge Josep Roca-Pons
  Sitges (2010)
 • La traducció i adaptació d'obres líriques a Catalunya: la formació i deformació d'una òpera cantada en català. II Jornades Internacionals de Traducció en les Arts Escèniques: Òpera i Teatre
  Bellaterra (2010)
 • Models alternatius de les òperes de G.F.Händel. Congrés Internacional El llegat de G.F.Händel, a l'entorn de la música hispànica del seu temps
  Barcelona (2009)
 • Del walkyrias a hechiceras: wagnerismo y mediterraneidad en la ópera Circe de Chapí. Cogreso Internacional Ruperto Chapí
  València (2009)
 • Del saló al carrer. Música i Jocs Florals, conferència i concert. Jornades internaiconals: 150 anys dels Jocs Florals de Barcelona
  Barcelona (2009)
 • El Quijote en Barcelona: la recepción de la creación musical en la primera mitad del siglo XX. II Congreso Internacional Cervantes y el Quijote en la música del siglo XX, Tradición y vanguardia
  Madrid (2009)
 • Identitat, lluita i revolució: "Anda, jaleo, jaleo!"
  Reus (2009)
  organitzat per: Jornada La lírica de la lluita: cançons, idees i revolució
 • VII Col·loqui Internacional Verdaguer: La construcció contemporània del sistema lingüisticoliterari català
  Barcelona - Vic - Folgueroles (2008)
  organitzat per: Societat Verdaguer - Universitat de Vic
 • Ritorniamo all'antico: la recuperación de Scarlatti en la escuela moderna de piano española
  Campo de Criptana (2008)
 • Liliana: un miroir pour Enric Granados et Apel·les Mestres. Colloque International de Musique et arts plastiques: la traduction d'un art par l'autre. Principes théoriques et démarches créatices
  París (2008)
 • L'òpera a les dues ribes del Mediterrani: pautes per a les adaptacions de les òperes italianes a Barcelona i per a la seva creació durant el segle XVIII. Congrés Internacional Il Più Bel Nome
  Barcelona (2008)
 • Les variades versions dels llibrets operístics: "La buona figliola" i "Gli uccelatori", el pas de l'òpera a la sarsuela. Congrés Internacional "Carlo Goldoni: la música, l'escena a Europa". UAB
  Barcelona - Bellaterra (2007)
 • De las óperas de Casella al re cervo de Henze: adaptaciones operísticas en el siglo XX de los textos de Carlo Gozzi. Simposio Gozzi. Universitat Autònoma de Barcelona
  Bellaterra (2006)
Gestió acadèmica
 • Director del Departament d'Art i de Musicologia
  Universitat Autònoma de Barcelona (2003-2005)
 • Coordinador de la Llicenciatura d'Història i Ciències de la Música
  Universitat Autònoma de Barcelona (2001-2003)
Projectes de recerca
 • Italia, Francia y España: influencias, interrelaciones y circulación en la lírica española del XIX
  Universitat Autònoma de Barcelona. Ministerio de Ciencia e Innovación, secretaría de Estado de Investigación (HAR2008-06523-C03-03). Investigadors responsables: F. Cortès, E. Casares, R. Sobrino (2009 fins l'actualitat)
 • Les músiques en les societats contemporànies (MUSC)
  Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació. Coordinador: Francesc Cortès (2009 fins l'actualitat)
 • El teatro lírico español desde 1813 hasta la guerra civil española en 1936
  Comunidad Autónoma de Madrid. Investigadors responsables: Francesc Cortès, Emilio Casares, Ramón Sobrino (2007 fins l'actualitat)
 • Goldoni europeo entre música y recepción. Conmemoración del 3 centenario de su nacimiento
  Universitat Autònoma de Barcelona. Ministerio de Educación y Ciencia (HUM2007-29216-E). Investigador responsable: Rossend Arqués (2007-2009)
 • Les músiques en la revolució, guerra i repressió (1936-1950)
  Universitat Autònoma de Barcelona. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Investigador responsable: Francesc Cortès (2007-2009)
 • El teatro lírico en España: 1849-1868
  Universitat Autònoma de Barcelona. Ministerio de Educación y Ciencia (HUM2005-07961-C03-03). Investigadors responsables: Francesc Cortès, Emilio Casares, Ramón Sobrino (2005-2008)
 • La música lírica y la canción en España: creación, modelo y recepción entre 1881 y 1906
  Universitat Autònoma de Barcelona. Ministerio de Educación y Ciencia (BHA2002-04252-C03-02). Investigadors responsables: Francesc Cortès, Emilio Casares, Ramón Sobrino (2002-2006)
 • La Música amb text de Jacint Verdaguer. Base de dades
  Universitat Autònoma de Barcelona. Diputació de Barcelona - Casa Museu Verdaguer de Folgueroles. investigador responsable: Francesc Cortès (2004-2005)
 • XII Seminario Internacional "El Barroco Musical Hispánico
  Universitat Autònoma de Barcelona. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Investigador responsable: Francesc Bonastre (2001-2003)
Publicacions
 • Cançons que cal saber (en col·laboració amb Anna Costal, Joan Gay, Gianni Ginesi, Isabel Ferrer, Sílvia Martínez, Joaquim Rabaseda, Marisa Ruiz)
  Barcelona: Pòrtic, 2010
 • "La febre d'òpera: les àries de les raspes"
  dins , Pep Ventura abans del mite. Quan la sardana era un ball de moda (catàleg d'exposició)
  Figueres: . Museu de l'Empordà, 2010
 • "Intercanvis operístics entre Itàlia i Barcelona: una aproximació"
  dins , www.llull.cat/publicacions
  Barcelona: . Institut Ramon Llull, 2010
 • "El Quijote en Barcelona: la recepción de la creación muiscal inspirada en El Quijote en la primera mitad del siglo XX en Barcelona"
  dins , El Quijote en la ocntemporaneidad Musical
  Madrid: . Universidad Autónoma de Madrid, 2010
 • "Certs ayres de música popular catalana antiga: la identificació de la catalanitat a través de la música al 1859"
  dins , Els Jocs Florals a Barcelona, 1859
  Vic: . Eumo Editorial, 2010
 • "Lletra i música en la Catalunya contemporània: 1853-1939", Anuari Verdaguer, n.
  Eumo Editorial i Societat Verdaguer, 2010
 • "L'adattamento di libretti italiani alle opere spagnole della prima metà dell'Ottocento: due drammaturgie sopra un solo argomento", Rivista Italiana di Musicologia, n. XLII
  2010
 • "Reflejos, imágenes y distorsiones en la recepción de las vanguardias musicales en Barcelona (1914-1936)"
  dins , Música y cultura en la Edad de Plata
  Madrid: . ICCMU, 2009
 • "Quasimodo, Pròleg de l'obra"
  dins , Quasimodo: Obertura
  Barcelona: . Tritó, 2009
 • "La música catalana dels segles XIX-XXI"
  dins Francesc Bonastre, Francesc Cortès, Història crítica de la Música Catalana
  Bellaterra: . Servei de Publicacions, Universitat Autònoma de Barcelona, 2009
 • "Música coral a Catalunya: a la recerca d'ideals", Perspectiva musical de Catalunya des de la Revista Musical Catalana (1904-2008), n.
  Institut d'Estudis Catalans, 2009
 • "Le versioni variate dei libretti operistici: La bufona figliuola e Gli uccellatori", Problemi di critica goldoniana, n.
  2009
 • Glosa. Simfonia jubilar de Felip Pedrell per a la inauguració del Palau de la Música. Partitura de cant i piano. Edició crítica
  Madrid: ICCMU, Fundación Iberautor, 2008
 • "Veu i vocalitat a "El retablo de Maese Pedro" de Falla"
  dins , Temporada d'Òpera 2008-2009
  Barcelona: . Amics del Liceu, 2008
 • "Il Califfo di Bagdad, estudio crítico"
  dins , Il Califfo di Bagdad, de Manuel García
  Madrid: . Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 2008
 • "De la "romanza" a la "cançó": cambios musicales y temáticos en la producción zarzuelística catalana"
  dins , Miscelanea Luís G. Iberni
  Madrid: . Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 2008
 • Ramon Carnicer. Actes de les Jornades d'estudi
  Tàrrega: Ajuntament de Tàrrega, 2008
 • "Dos projectes de Vives i Morera al voltant de Canigó"
  dins , Miscel·lània Ricard Torrents. Scientiae patriaeque inpendere vitam
  Vic: . Eumo Editorial, 2007
 • Felip Pedrell. Los Pirineus. Edición Crítica
  Madrid: ICCMU - SGAE, 2003
 • Diccionario de la Zarzuela. España e Hispanoamérica
  Madrid: Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 2003
 • La Fattucchiera. Melodrama en dos actos. Música de Vicente Cuyás. Reducción para canto y piano. Estudio crítico
  Madrid: Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 2001
 • La Celestina, de Felip Pedrell. Escena V, Acto II.
  Madrid: ICCMU - Fundación Autor, 2000
dalt de la pàgina

Projectes

dalt de la pàgina

Activitats

dalt de la pàgina

 

 

MUSC · Univeristat Autonòma de Barcelona · Campus de la UAB · Edifici B · Departament d’Art i de Musicologia · 08193 Cerdanyola del Vallès (Bellaterra)

Línies de recerca · Membres · Activitats ·