MUSC · La música en les societats contemporànies

  • català
  • español
  • english

Línies de recerca

Músiques i gènere: corporalitat, sexualitat i identitat

Les músiques, com a sistemes també simbòlics, esdevenen un agent que possibilita complexes representacions i corporalitats en relació a les identitats genèrico-sexuals. La vinculació entre les músiques i les polítiques, subjectivitats, imatges i textualitats ens dibuixa trajectòries a nivell cultural i històric, que s'analitzen des d'una perspectiva plural. Es treballa sobre materials musicals i audiovisuals interactius ­videoclips, mashups, remixes­, podent-se derivar a una publicació on-line. Es dissenyaran noves estratègies per estudiar les relacions de música, cos i gènere. En tercer lloc, s¹obrirà la recerca sistemàtica de la presència dels espectacles musicals al Paral·lel barceloní, la història d¹un entorn que recentment està essent redescobert, i fer-ne una relectura des del missatge sonor.

 

Projectes

 

 

MUSC · Univeristat Autonòma de Barcelona · Campus de la UAB · Edifici B · Departament d’Art i de Musicologia · 08193 Cerdanyola del Vallès (Bellaterra)

Línies de recerca · Membres · Activitats ·