MUSC · La música en les societats contemporànies

  • català
  • español
  • english

Línies de recerca

Músiques de reproducció tecnològica

Els enregistraments sonors, siguin rotlles de pianola o anuncis televisius, són un document privilegiat per a l’estudi de les situacions musicals: l’audició privada i burgesa dels primers discs de gramòfon, la construcció col·lectiva del públic de les pel·lícules musicals dels anys 30, l’entreteniment domèstic de la propaganda radiofònica, per exemple. L’anàlisi auditiva i l’estudi tecnològic dels enregistraments sonors permet descobrir aquelles pràctiques rituals que han vertebrat les societats modernes i industrials durant els dos darrers segles.

 

Projectes

 

 

MUSC · Univeristat Autonòma de Barcelona · Campus de la UAB · Edifici B · Departament d’Art i de Musicologia · 08193 Cerdanyola del Vallès (Bellaterra)

Línies de recerca · Membres · Activitats ·