MUSC · La música en les societats contemporànies

  • català
  • español
  • english

Línies de recerca

Músics en la societat de l’espectacle

Als anys centrals del segle XIX es consolidà, arreu d’Europa, la idea contemporània d’un temps dedicat a l’oci i al lleure. Les formes de diversió de la societat del nou règim, especialment el ball i l’òpera, transformaren les relacions socials, els espais i la vida de les ciutats. Al segle XX els espectacles musicals esdevenen un agent actiu de les vicissituds polítiques, econòmiques i culturals de l’antic i del nou món, procurant passatemps i solaç tant en situacions difícils com en époques més pròsperes. L’estudi dels músics i de totes les circumstàncies que participen en la transformació de la societat a través de l’espectacle ens ofereic una excel·lent perspectiva per a observar el transcórrer de la nostra història més recent.

 

Projectes

 

 

MUSC · Univeristat Autonòma de Barcelona · Campus de la UAB · Edifici B · Departament d’Art i de Musicologia · 08193 Cerdanyola del Vallès (Bellaterra)

Línies de recerca · Membres · Activitats ·