MUSC · La música en les societats contemporànies

  • català
  • español
  • english

Línies de recerca

Contemporaneïtat: creació i consum musicals

Els inicis de la contemporaneïtat musical a Catalunya va lligat amb els diàleg amb les Avantguardes artístiques i literàries, un terreny per a fer-ne una nova lectura. Tractem la interrelació entre música i arts plàstiques, entès com a punt de trobada d¹inquietuds estètiques. La proposta contrasta des de les primeres propostes de Miró i Tàpies, fins a les manifestacions més actuals de Perejaume, també als grups i intèrprets de les avantguardes, cas de Diabolus in Musica, el Conjunt Català de Música Contemporània, o el Laboratori Phonos. S'estudia la promoció del consum musical d¹avantguarda ­premis i festivals institucionalitzats­, el paper de les iniciatives de creació musical.

 

Projectes

 

 

MUSC · Univeristat Autonòma de Barcelona · Campus de la UAB · Edifici B · Departament d’Art i de Musicologia · 08193 Cerdanyola del Vallès (Bellaterra)

Línies de recerca · Membres · Activitats ·