MUSC · La música en les societats contemporànies

  • català
  • español
  • english

Línies de recerca

Més enllà dels objectius propis de la filosofia, l’etnologia i la història, l’estudi de les músiques en les societats contemporànies demana una anàlisi i una interpretació polièdriques. Perquè a l’actualitat, i des de finals de segle XVIII, la música és un element clau per entendre els conflictes ideològics, l’organització de l’oci i les estructures de poder.

 

 

 

MUSC · Univeristat Autonòma de Barcelona · Campus de la UAB · Edifici B · Departament d’Art i de Musicologia · 08193 Cerdanyola del Vallès (Bellaterra)

Línies de recerca · Membres · Activitats ·