MUSC · La música en les societats contemporànies

  • català
  • español
  • english

Activitats

Nota de premsa del conveni entre la UAB i la Societat de Gran Teatre del Liceu

La UAB estudiarà i digitalitzarà l’arxiu històric de la Societat del Gran Teatre del Liceu

• El fons comprèn més de 5.000 documents i objectes historicoartístics, des dels orígens del Teatre, al 1847, fins al 1982.

• Els investigadors de la UAB duran a terme la recerca, la catalogació, la digitalització i la conservació d’aquest important fons documental, que podrà ser estudiat pels experts a través d’internet.

• Només l’Òpera de París, el Covent Garden de Londres, l’Scala de Milà i el San Carlo de Nàpols disposen d’un arxiu semblant.

Ana Ripoll, rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i Manuel Bertrand, president de la Societat del Gran Teatre del Liceu, formada pels hereus dels antics propietaris, que van impulsar fa més de 150 anys la construcció del Teatre, juntament amb Bonaventura Bassegoda, vicerector de Transferència Social i Cultural de la UAB, i Manuel Busquet, vicepresident de la Societat del Gran Teatre del Liceu, han signat avui, 13 de gener, un acord de col•laboració pel qual investigadors del Grup de Recerca Les músiques en les societats contemporànies (MUSC), del Departament d’Art i de Musicologia de la Universitat, s’encarregaran d’investigar, de catalogar, de digitalitzar i de preservar l’arxiu històric de la Societat del Gran Teatre del Liceu. El fons conté més de 5.000 documents i objectes conservats des dels orígens del Teatre, el 1847, fins a la temporada 1981-1982, en què el Teatre va començar a ser regit pel Consorci del Gran Teatre del Liceu.

L'arxiu de la Societat del Gran Teatre del Liceu és un dels arxius de teatre d'Europa més importants que s'han conservat i que en reflexa l'activitat, des de la seva fundació fins pràcticament l'actualitat, de manera continuada. La seva importància com a mostra d’una part de la cultura catalana i espanyola és inqüestionable i la documentació que hi conté ha estat qualificada com a documentació patrimonial de caràcter excepcional per la Biblioteca de Catalunya.

Es tracta d’un arxiu d’òpera atípic, per la naturalesa d’institució privada del seu propietari, la Societat del Gran Teatre del Liceu, que l’ha preservat al llarg dels anys i va evitar la seva dispersió i destrucció durant la Guerra Civil. Comprèn un total de 4.917 documents i 357 contenidors (caixes i penjadors, principalment), material de tipologia molt diversa, que recull les diferents vessants d’un teatre d’òpera. Hi ha més de 600 partitures, 700 fotografies d’època, 600 plaques fotogràfiques en vidre, 500 programes de mà i 80 dissenys escenogràfics. S’hi troben també uns 600 documents administratius, entre els que hi ha contractes dels cantants, plànols del Teatre i la documentació tècnica de les diferents obres que s’hi van fer durant els 134 anys en què la Societat de Propietaris en va vetllar directament per la gestió. Un dels documents administratius més singulars de l’arxiu és el “Llibre del conserge”, que recull en 26 volums el dia al dia del Teatre, manuscrit pels diferents conserges que hi van habitar.

La riquesa musicològica dels documents del Liceu és palesa. Hi ha partitures des dels inicis del Teatre –algunes d'elles òperes catalanes i peces de ball del segle XIX, manuscrits únics– i còpies d’òperes que contenen les notes de les interpretacions que es feien al segle XIX, informació que és cabdal pels investigadors per saber exactament com es representava la música a Catalunya en aquella època. S'hi conserven també les partitures dels balls de Carnestoltes que eren habituals al teatre durant el segle XIX. Segons Francesc Cortès, director del MUSC i de la recerca del fons documental de la Societat del Gran Teatre del Liceu, només disposen d’un arxiu semblant a l’Òpera de París, al Covent Garden de Londres, l’Scala de Milà o el San Carlo de Nàpols. Un estudi com el que es farà al Liceu només s’ha fet a París, a Londres i, en menor mesura, a Nàpols.

El Grup de Recerca Les músiques en les societats contemporànies del Departament d’Art i de Musicologia de la UAB durà a terme la investigació musicològica, la classificació-preservació, la catalogació i la digitalització dels materials del Liceu a instal•lacions de la Universitat condicionades per al seu estudi i conservació. El procés de recerca es realitzarà per parts, de forma progressiva, i acomplirà un protocol de seguretat per al trasllat de la documentació, que un cop estudiada i digitalitzada tornarà a la seu de la Societat.

La singularitat i diversitat de l’arxiu exigirà un estudi interdisciplinari per part d’investigadors de diferents àmbits de la UAB. Un cop enllestits els treballs, la Universitat farà accessible via internet la documentació per a que pugui ser consultada per la comunitat científica, incloent-la al seu dipòsit digital.

A Espanya, el Gran Teatre del Liceu és l’únic que ha conservat, durant tots els anys en què ha funcionat, l’arxiu complet dels documents administratius i de funcionament musical. L’altre fons important, el del Teatre Real de Madrid, va restar tancat un llarg període i part de la seva documentació es va vendre a antiquaris d’arreu d’Europa. Investigadors del MUSC hi participen també actualment en diversos projectes de recerca.

L’arxiu de la Societat del Liceu es va salvar sortosament de l’incendi que va patir el Teatre el 31 de gener de 1994, tot i que la intensitat del sinistre va afectar la documentació, sense arribar a destruir-la. Des de llavors, la Societat del Gran Teatre del Liceu ha anat restaurant els documents que en van resultar més afectats.

La Societat va cedir gratuïtament la propietat del Teatre al Consorci del Gran Teatre del Liceu (Generalitat de Catalunya, Ajuntament i Diputació de Barcelona i Ministeri de Cultura), després de l’incendi de 1994, per facilitar-ne la reconstrucció de l’actual.

Investigador de contacte:

Francesc Cortès

Departament d’Art i de Musicologia de la UAB

Coordinador de MUSC

Tel. 93 581 26 19

A/e: info@musc.cat

 

Àrea de Comunicació

Universitat Autònoma de Barcelona

María Jesús Delgado

Tel. 93 581 40 49

A/e: MariaJesus.Delgado@uab.cat

 

dalt de la pàgina

Informació relacionada

dalt de la pàgina

Contacte

Per qualsevol consulta, podeu contactar amb els responsables de l'activitat a l'adreça info@musc.cat o bé mitjançant el següent formulari.

 

 

MUSC · Univeristat Autonòma de Barcelona · Campus de la UAB · Edifici B · Departament d’Art i de Musicologia · 08193 Cerdanyola del Vallès (Bellaterra)

Línies de recerca · Membres · Activitats ·