MUSC · La música en les societats contemporànies

  • català
  • español
  • english

Històric d'activitats

24/11/11

Universitat Autònoma de Barcelona

adreça electrònica Formulari de contacte

 

 

MUSC coorganitza el congrès Els "drammi giocosi" de Carlo Goldoni a la Península Ibèrica: música i llibrets (1750-1812)

Els propers dies 24, 25 i 26 de novembre tindrà lloc el congrès Els "drammi giocosi" de Carlo Goldoni a la Península Ibèrica: música i llibrets (1750-1812).

Carlo Goldoni és l’exponent més cèlebre i reconegut de l'òpera buffa al segle XVIII. Els textos goldonians, originals, traduïts o adaptats, van ser utilitzats per diversos compositors. Es pot afírmar que algunes de les seves obres (Il filosofo di campagna o La buona figliuola) figuraven entre les més representades i influents del segle XVIII. Els seus llibrets i les seves comèdies foren molts ben acollits a tota Europa i, en particular, a la Península ibèrica. La informació de què disposem testimonia la importància de Goldoni a l'escena lirica de ciutats com Barcelona, Lisboa, Madrid, Palma, Sevilla, València, etc. L'estudi d'aquests llibrets llibrets des d'una òptica comparatista i interdisciplibar es presenta així com una important contribució a la creació i difusió del gènere.

Aquest Congrés es proposa estudiar el procés d'adaptació i posada en escena d'alcuns dels “drammi giocosi” goldonians més rappresentats i adaptats a la peninsula ibèrica. Com que el nombre de llibrets basats en textos de Goldoni és molt consistent, hem cregut oportú limitar la nostra anàlisi a una llista breu d'obres, triades amb particolar atenció en base a l'èxit de crítica i a la documentació existent. No hem inclós “La buona figliola”, malgrat hagi estat l’obra més representada i adaptada, perquè les nombroses variants, tant textuals com musicals d'aquesta obra no poden ser afrontades en un congrés general i mereixerien per si soles una atenció a part. Les obres esmentades s'estudiaran des de diversos punts de vista: textual (llibret, contingut, forma, adaptació i traducció, editors), musical (partitures), teatral (posada en escena, cantants, actors, escenografs, empresaris) i històrico-cultural (públic, context geogràfic i social).

El Congrés afrontarà també l’anàlisi de la recepció d'alguns adaptaments d'aquestes mateixes obres a altres països europeus per poder comparar les diverses situacions musicals i teatrals europes en relació als llibrets goldonians. D'aquí la participació d'alguns dels millors especialistes europeus en aquest àmbit.

Coronarà el congrés una reflexió col·lectiva sobre la representació de les òperes de Goldoni avui dia, a partir de la posada en escena de “Il mondo della luna” di Haydn amb llibret de Carlo Goldoni, que va tenir lloc a Barcelona l'any 2004 (direcció: Iago Pericot; producció: Teatre Liceu i Teatre Lliure di Barcellona).

El congrès el coorganitzen els grups de recerca TREATRESIT i MUSC, ambdós adscrits a la Universitat Autònoma de Barcelona. Trobareu el programa complet al document adjunt.

 

Documents

 

dalt de la pàgina

Informació relacionada

dalt de la pàgina

Contacte

Per qualsevol consulta, podeu contactar amb els responsables de l'activitat a l'adreça info@musc.cat o bé mitjançant el següent formulari.

 

 

MUSC · Univeristat Autonòma de Barcelona · Campus de la UAB · Edifici B · Departament d’Art i de Musicologia · 08193 Cerdanyola del Vallès (Bellaterra)

Línies de recerca · Membres · Activitats ·