MUSC · La música en les societats contemporànies

  • català
  • español
  • english

Històric d'activitats

Isabel Ferrer Senabre participa en el llibre "Current Issues in Music Research: Copyright, Power and Transnational Music Processes"

Isabel Ferrer Senabre, investigadora de MUSC, participa amb l'article "Folklorismo y memoria generacional: narrativas de las realidades musicales del primer franquismo" en el llibre Current Issues in Music Research. Copyright, Power and Transnational Music Processes, editat per Susana Moreno Fernández, Salwa El-Shawan Castelo-Branco, Pedro Roxo i Iván Iglesias. i publicat a Lisboa per Ediçoes Colibri, en col·laboració amb l'Instituto de Etnomusicologia - Centro de Estudos em Musica e Dança i la SIbE - Sociedad de Etnomusicología.

El volum tracta sobre temes d'actualitat en la investigació musical. Escrit en anglès, portuguès i castellà, es divideix en tres blocs al voltant dels drets d'autor, el discurs, poder i la memòria, i finalment, els processos locals i transnacionals musicals.

La publicació es conforma a partir de les conferències convidades i una selecció de comunicacions del XI Congreso de la SIBE -VI Congreso de la IASPM, España, celebrat a Lisboa en octubre de 2010. Hi trobareu articles d' Anthony Seeger, Laurent Aubert, Carlo Nardi, Pedro Nunes, Irma Ruiz, Isabel Ferrer Senabre, Luciana Prass, Katherine Brucher, Javier Campos Calvo-Sotelo.

A les dades adjuntes trobareu l'índex de la publicació. Més informació en el següent enllaç: http://www.fcsh.unl.pt/inet/publicacoes/currentissues/pagina.html

 

Documents

 

dalt de la pàgina

Informació relacionada

 

Membres del grup relacionats
dalt de la pàgina

Contacte

Per qualsevol consulta, podeu contactar amb els responsables de l'activitat a l'adreça info@musc.cat o bé mitjançant el següent formulari.

 

 

MUSC · Univeristat Autonòma de Barcelona · Campus de la UAB · Edifici B · Departament d’Art i de Musicologia · 08193 Cerdanyola del Vallès (Bellaterra)

Línies de recerca · Membres · Activitats ·