MUSC · La música en les societats contemporànies

  • català
  • español
  • english

 

 

 

  • Les músiques en les societats contemporànies (2009 SGR 227) és un Grup de Recerca adscrit al Departament d'Art i de Musicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
  • Va començar a desenvolupar els seus projectes el 2006 i ha estat reconegut per la Generalitat de Catalunya com a Grup de Recerca Emergent el 2009.
  • Està format per investigadors de la UAB i d'altres centres. Això permet articular projectes amb projecció internacional, i també la producció d'enregistraments sonors i d'altres resultats de la recerca musicològica, que li aporten singularitat.
  • Estudia la música en les manifestacions socials des d'un enfocament global i transversal, amb atenció renovada i criteri científic

 

 

 

 

 

MUSC · Univeristat Autonòma de Barcelona · Campus de la UAB · Edifici B · Departament d’Art i de Musicologia · 08193 Cerdanyola del Vallès (Bellaterra)

Línies de recerca · Membres · Activitats ·